Design a site like this with WordPress.com
Kom igang

Medlemskab

Som medlem af Cirkusbygningen i Sandvig har du flere fordele:

 • Det er billigere at leje lokalerne.
 • Du kan leje gear. Kun medlemmer kan leje gear.
 • Du kan foreslå ændringer og tage temaer op til generalforsamlingen.
 • Du får stemmeret ved generalforsamlingen.
 • Lægger du frivillige arbejdstimer i foreningen, kan disse veksles til brug af lokaler og faciliteter, 150 kr. pr. time.

Medlemskab:

Medlemskabet varer et år og kører fra 1. april til 31. marts.

 • Et individuelt medlemskab 100 kr.
 • Familiemedlemskab 300 kr.
 • Gruppemedlemskab for max 5 personer 400 kr
 • Max 10 personer 700 kr
 • Max 15 personer 1.000 kr
 • 1.500 kr for grupper/foreninger/organisationer på over 15 personer.

Hvis du vil være medlem skal du kontakte os på vores mail – se under menupunktet Kontakt

Advertisement