Design a site like this with WordPress.com
Kom igang

Udlejning

Cirkusbygningen i Sandvig udlejer to forskellige rum: en sal og et køkken med tilhørende møderum/festlokale.

Lægger du som medlem frivillige arbejdstimer i foreningen kan disse “veksles” til brug af lokaler og faciliteter; 150 kr. pr. time.

Uge: Hele bygningen kan lejes for 7.000 kr. + forbrug for en uge. For leje kræves et depositum på 2.000 kr. Hvis ikke lejeren gør rent efter sig selv beholder vi depositum.

Dag: Hele bygningen kan lejes for 1.000 kr. + forbrug pr. dag. For leje kræves et depositum på 250 kr. Hvis ikke lejeren gør rent efter sig selv beholder vi depositum.

Salen koster kr. 200,- (150,- kr./timen for medlemmer) pr. påbegyndt time. Lejer står selv for oprydning og rengøring.

Køkkenstuen koster kr. 200,- (150,- kr./timen for medlemmer) pr. påbegyndt time. Lejer står selv for oprydning og rengøring.

Sal og køkkenstue koster kr. 335,- pr. påbegyndt time (225,- kr./timen for medlemmer). Lejer står selv for oprydning og rengøring.

Trailer kan lejes for 300 kr per døgn – medlemmer 200 kr per døgn.

Borde og bænke: Det koster 50 kr. per bord/bænk per døgn. 35 kr. for medlemmer.

Stole: Det koster 15 kr. per stol per døgn. 10 kr. for medlemmer.

Uge- og døgnreservationer kan annulleres med tilbagebetaling af depositum op til 48 timer før arrangementsafholdelse. Depositum tilbageholdes ved annullering mindre end 48 timer før arrangementsafholdelse.

Lejeindtægterne bruges til at betale udgifter til bl.a. elektricitet, varme og vand. Det er derfor ikke muligt at få refunderet leje i tilfælde af eksempelvis manglende deltagerfremmøde medmindre reservationen annulleres mindst 24 timer i forvejen. 

Hvis du vil leje bygningen, skal du kontakte os på vores mail – se under menupunktet Kontakt. Du kan se ledige tider her: Reservationskalender

Leje af sal og køkken er uden gear. Gear skal lejes seperat.

Salen
Køkkenstuen
Advertisement