Design a site like this with WordPress.com
Kom igang

Om

Om Cirkusbygningen i Sandvig

Cirkusbygningen i Sandvig har til formål at drive Cirkusbygningen i Sandvig som kultur- og medborgerhus og med henblik på udlejning til aktiviteter for børn, unge og voksne.

Bygningen skal være et trygt og sikkert rum, hvor alle føler sig velkomne og respekterer hinanden. Derfor har vi nultolerance over for vold og krænkende adfærd. Vold og krænkende adfærd vil således resultere i bortvisning fra bygningen og vores arrangementer.

Formål

Foreningens formål er:
At drive cirkusbygningen i Sandvig men henblik på udlejning til aktiviteter.
At skabe mulighed for at der kan arbejdes med cirkus, gøgl, teater og lignende aktiviteter for børn, unge og voksne.
At skabe et åbent kulturhus, hvor der er mulighed for at afholde koncerter og forestillinger, arrangere udstillinger, yogatræning, residencies o.s.v.
At sørge for at der findes et medborgerhus i Sandvig.

Historie

Foreningen Cirkusbygningen i Sandvig har sit afsæt i Cirkus Stjerneskud:

Foreningen Cirkus Stjerneskud blev stiftet i 1987 og tog langsomt form til traditionelt børnecirkus. I 1989 købte de cirkusteltet som jo er en uundværlig del af cirkus. I 1997 købte foreningen Cirkusbygningen i Sandvig hvor hovedparten af aktiviteterne foregik.

Cirkus Stjerneskud var en forening, hvis formål det var at spille cirkus med og for børn. “Børnekultur er ikke kun noget, der skal konsumeres gennem TV. Børnekultur er et levende og skabende fællesskab. Cirkus er et område med mange muligheder for udvikling; med fest, ballade, lys og musik; men også via alvorligt arbejde med at dygtiggøre sig inden for de mange svære cirkusdiscipliner.”

Koncentration, tolerance, disciplin, fordybelse og ikke mindst ydmyghed for de traditioner som cirkus er bygget af, var nøgleord for deres bestræbelser.

De forsøgte at skabe rammerne for at børn og voksne sammen kunne få en meningsfuld fritidsbeskæftigelse. I løbet af året var der mange aktiviteter. De havde hvert år instruktører med for at dygtiggøre børnene.

Men cirkus er meget mere end træning og forestilling. I løbet af året skulle bygninger og udstyr vedligeholdes, kostumer skulle syes, numre skulle udtænkes og udformes. Brochurer og plakater skulle trykkes og sættes op. Teltet skulle rejses. Lyd, lys og anden teknik skulle tilrettelægges og sættes op. Så der var brug for alle i familien.

Men det gjorde kun det hele meget sjovere når alle kunne være med og lave noget sammen.

Bestyrelse

Forperson: Ida Tjalve
Næstforperson: Josefa Baumann
Kasserer: Peter Vadim
Bestyrelsesmedlem: Gitte Pørksen
Bestyrelsesmedlem: Ann Skogøy
Suppleant: Micha
Suppleant: Jytte Pedersen

Vedtægter

Advertisement